Pappa SE*Lantz Alfred, BLH c 03, är HCM & PKD scannad UA och har B-blod