Lantz Herman på sin första kattutställning tog sitt första Ex 1 & blev NOM på söndagen!