Mountbatten (hane) och Mervedes (hona) 8 v, den 7 sept