Kora Persijos Auksas (Caramelle) f 2015-08-19, importerad från Diva Cattery i Lettland den 17 dec 2015. Ägs numera av f d fodervärden i Oskarshamn.